Ostatni produkt
13-got-gaziki-sup.jpg

BRUSH - BABY GAZIKI

Cena:110.00
Wizyt:
Dzisiaj: 108Wszystkich: 102823

Doświadczenie

Wykształcenie:
2008–2010 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Studia Podyplomowe - Neurologopedia
Promotor Pracy Dyplomowej dr Elżbieta Stecko
1999–2001 Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Wydział Humanistyczny, Studia Podyplomowe – Logopedia
Promotor Pracy Dyplomowej
prof.dr hab. Jagoda Cieszyńska
1994–1996 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Wydział Pedagogiczny, Studium Fakultatywne
Metodyki Pracy Korekcyjno-Wyrównawczej
1991–1996 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Wydział Pedagogiczny, Pedagogika Specjalna – Oligofrenopedagogika
Promotor Pracy Dyplomowej dr Barbara Oszustowicz

Doświadczenie zawodowe:
2005–obecnie Nauczyciel Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 13 dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
w Krakowie ul. Szopkarzy 8
2004–2006 Logopeda w Poradni „EFFATHA” Sp.zo.o NZOZ Ośrodek dla Osób
z Autyzmem w Krakowie
2001–obecnie Nauczyciel Rewalidacji Indywidualnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 13
dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Krakowie ul. Szopkarzy 8
1997–2001 Wychowawca klas (Szkoły Podstawowej, Gimnazjum) Ośrodka
Terapeutyczno-Szkolnego dla Dzieci z Autyzmem w Krakowie ul.Wysłouchów 25
2004 Stopień awansu zawodowego – Nauczyciel Dyplomowany
2004 Certyfikat Zawodowy Logopedy nadany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów

Odbyte kursy i szkolenia:
7 kwietnia 2001 Praktyczne aspekty diagnozy i terapii u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowego napięcia mięśniowego obszaru ustno-twarzowego wg koncepcji CASTILLO MORALESA.
26 października 2002 Neuropsychologia rozwoju mowy dziecka.
15 lutego 2005 Zastosowanie techniki komputerowej w badaniu sprawności językowej.
29 października 2009 AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji.
26 czerwca 2010 Nowoczesna diagnostyka otoneurologiczna.
15 października 2010 Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.
10 czerwca 2011 Zastosowanie aparatów elastycznych do reedukacji w codziennej praktyce.
3-4 września 2011 Kurs instruktorski Masażu Shantala.
14–15 maja 2012 A Three Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy. Trzyczęściowy plan interwencji w Terapii pozycji oralnej.
25–26 kwietnia 2013 Oral Placement Speech Disorders : Assessment and Program Plan Development. Zaburzenia ustno-motoryczne: diagnoza i tworzenie programu terapii.

Zainteresowania: wczesna stymulacja logopedyczna dzieci z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym.

myszka